BDI poročilo

V okviru KCDM 2.0 smo v sodelovanju s podjetjem Duco pripravili BDI poročilo - raziskavo umeščenosti design managemneta v prakso sodelujočih slovenskih podjetij v primerjavi s hitro rastočimi EU podjetji. Pri tem so bili uporabljeni kazalci 208 EU podjetij z povprečno letno stopnjo rasti nad 5 %, ki delujejo že najmanj 5 let in, tako ali drugače, uporabljajo design.

Ključni poudarki raziskave:

  • Večina slovenskih podjetij ne vključuje dizajna v svoji korporativne strategije, hitro rastoča EU podjetja ga uvrščajo.
  • Pri nas z designom upravljajo posamezniki, hitro rastoča EU podjetja uporabljajo ekipe, v te so običajno vključeni tudi direktorji (59%)
  • Med hitro rastočimi podjetji se večina ali celo vsi zaposleni zavedajo pomembnosti dobrega dizajna in njegovega upravljanja za poslovni uspeh posla (41%), kar ne velja za naš podjetja Področje Design managementa pri nas ne usklajuje designa s preostalimi oddelki ali glavno dejavnostjo.
  • Vodstva podjetij pri nas le redko podpirajo razvoj novih izdelkov.
  • Le malo domačih podjetij ima lastne, hišne oblikovalske skupine, večina sodeluje z zunanjimi oblikovalci ali svetovalci za design.
  • Hitro rastoča EU podjetja postavljajo dizajn v središče inovacij in razvoja novih izdelkov, kar velja le za majhno število slovenskih podjetij Hitro rastoča EU podjetja koordinirajo dizajn z najvišjega nivoja upravljanja organizacije, pri nas le redki.
  • Pri hitro rastočih EU podjetjih predstavlja design drugo najbolj priljubljeno metodo za načrtovanje. Pri slovenskih podjetjih je to šele peta najbolj priljubljena metoda.
  • Podjetja ne vlagajo visokih zneskov v dizajn, razen če verjamejo v njegovo moč. Večina podjetij KDCM 2.0 je klasificiranih v smislu majhni vlagatelji – majhni donosi Podjetja bi pri nas lahko storila več pri vključevanju svojih strank in končnih uporabnikov v zgodnjih fazah procesa dizajna. Če podjetja ne žeijo postati visoki vlagatelji z majhnimi donosi morajo vključiti design v poslovno strategijo in povečati vključenost končnih uporabnikov v raziskave, preizkuse in razvoj novih izdelkov. Hitro rastoča podjetja skrbneje in sistematičneje spremljajo umestitev izdelka na trg, analizirajo konkurenco, ter ocenjujejo učinkovitost in rezultate designa. 

Prenesite celotno poročilo: BDI poročilo (pdf, 3MB)

Brošure KCDM

V okviru prvega Kompetenčnega centra za design management (2013-2015) smo izdali dve brošuri, ki predstavljata aktivnosti partnerstva in učinke ter potenciale vključevanja design managementa v podjetja.

Brošuri v e-obliki si lahko prenesete tule:

1. brošura: Z integrcijo oblikovanja v poslovne strategije povečujemo vrednost podjetij

2. Brošura: 2 leti design managementa v Sloveniji


Prijava na Design Value Award

Poleg tega smo za prijavo projekta na Design Value Award pripravili grafično predstavitev aktivnosti in rezultatov projekta KCDM 2013-2015.

Plakat KCDM za Design Value Award

Za več strokovnih vsebin prvega KCDM obiščite staro spletno mesto KCDM.