Projektno pisarno KCDM 2.0 sestavljajo strokovnjaki iz podjetij obeh partnerstev KCDM 2.0 (Osnovni in Napredni). Projektna pisarna skrbi za koordinacijo projekta; nadzira vsebinsko in strokovnoo kakovosti usposabljanj in programov KCDM 2.0,  porabo financ in doseganjem ciljev projekta, koordinira poročanje, se usklajuje z ministrstvom in deluje kot povezovalni člen med partnerskimi podjetji.

Na fotografiji (od leve proti desni): Boštjan Jerman (Heba), koordinator, Tina Mahne (NEC Cerknica), vodja projektne pisarne, Nika Logar (Gigodesign), vodja komunikacij, Miha Klinar (Gigodesign), vodja projekta, Mojca Mihailovič (Ad Hoc), vodja specialističnih usposabljanj in validacije, Tadeja Trojar Jan (Klin), vodja vsebin usposabljanj. Na fotografiji manjka Tomaž Stojanovič (Area Gea), koordinator 2.