Tehnološki park Ljubljana

Inovacijski ekosistem za komercializacijo znanja in tehnologij, ki ga predstavlja skupnost več kot 300 tehnoloških podjetij. CILJI V KCDM Nadgraditi kompetence zaposlenih strokovnjakov, nadgraditi in izboljšati notranji proces razvoja novih (tržnih) storitev, dvigniti prepoznavnost in konkurenčnost na trgu ter nenazadnje širiti zavedanja o pomembnosti design managementa kot gradnika v procesu razvoja storitev med člani skupnosti TPLJ in širše.