Studio Moderna

Studio Moderna in Vanema Studio Moderna sodi med vodilna podjetja za direktni marketing in prodajo v srednji in vzhodni Evropi z okrog 7000 zaposlenimi na 21 trgih, ki z lastnimi blagovnimi znamkami, izdelki in storitvami dosega tržišče več kot 350 milijonov končnih kupcev. CILJI V KCDM Gradnja inovacijske kulture, aktivno spodbujanje zaposlenih v razvoj in izboljšave izdelkov, storitev, procesov ter dolgoročno izboljšanje uporabniške izkušnje naših kupcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev.