Plastika Skaza

Inovativno, hitrorastoče, tržno usmerjeno evropsko podjetje s področja plastike CILJI V KCDM - krepitev branda - zavedanje pomembnosti design-a na vseh ravneh v podjetju - krepitev kompetenc (izobraževanja, usposabljanja) - razvoj inovativnih izdelkov (investicije v raziskave in razvoj) - izboljšanje procesov in storitev - dvig dodane vrednosti