Heba

Podjetje pod znamko 7samurai nudi podporno okolje za razvoj, implementacijo in financiranje poslovnih idej. Storitve obsegajo: pridobivanje nepovratnih sredstev, iskanje zasebnih vlagateljev, projektno vodenje, ustanavljanje raziskovalnih skupin v podjetjih, izobraževanja in usposabljanja s področja projektnega vodenja ter odnosi z javnostmi. CILJI V KCDM KCDM 2.0 vidi kot tisto strokovno mrežo podjetij, s katero bo lastne koncepte delovanja poneslo na višjo raven in resnično doumelo potencial ter pomembnost dizajn menedžmenta pri poslovanju slehernega podjetja. KCDM 2.0 je tudi izjemna priložnost za prenos znanj in izkušenj med podjetji s področja dizajn menedžmenta - izkušenj iz prakse in ne le teorije.