Adria Mobil

Adria Mobil Proizvodnja vozil za prosti čas CILJI V KCDM Utrditi odličen tržni položaj in vpeljati proces inoviranja kot ločen proces razvoja produktov, ki bo dobra podlaga za zagotavljanje produktne dovršenosti in diferenciacije.