»Teoretsko znanje, pridobljeno v KCDM, smo v našem podjetju takoj preizkusili v praksi. V času projekta smo iz 4 zrasli na 14 zaposlenih ter vstopili na ameriški in avstralski trg. S tem se je potreba po znanju ne samo uporabe, ampak predvsem upravljanja designa, dramatično povečala. S pomočjo KCDM smo začeli uporabljati storitveni design in preko izobraževanja Grow sisteme za upravljanje z designom.«

 Andraž MihelinSeascape (partner KCDM 2.0 Napredni)


»Adria je danes ena najprepoznavnejših in najuspešnejših blagovnih znamk na evropskem trgu vozil za prosti čas. Strategija diferenciacije produktne ponudbe, ki temelji na vpetosti design managmenta v razvojni proces produktov, v povezavi z učinkovitim znamčenjem in tržnim pristopom na več kot 30 trgih Evrope in širše, prinaša v zadnjih petih letih nadpovprečno rast, dvig tržnih deležev in močan dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Kot aktivni član KCDM smo dvignili zavedanje o pomembnosti oblikovanja na vseh organizacijskih nivojih in vpeljali kulturo oblikovanja v vse naše procese. Z izvedbo vrste izobraževanj in prenosom dobrih praks med podjetji v kompetenčnem centru nam je uspelo s tem konceptom seznaniti veliko večino zaposlenih. To je najboljša popotnica za uresničevanje strategije diferenciacije v visoko konkurenčni in zreli panogi.« 

– Matjaž Grm, izvršni direktor prodaje in trženja, Adria Mobil (partner KCDM 2.0 Napredni)

»V čast nam je, da smo bili v svetovnem merilu prepoznani kot eno izmed najboljših podjetij, ki profesionalno upravlja z oblikovanjem. Temu namenjamo veliko pozornosti, ker menimo, da lahko s pravilnim upravljanjem izboljšamo poslovanje in program izdelkov, postanemo hitrejši, odzivnejši in bolj povezani kot podjetje. S prijavo na DME Award smo imeli priložnost, da se pogledamo v ogledalo in na organiziran način analiziramo svoje prednosti in slabosti ter se tako bolj učinkovito usmerimo v nadaljnji razvoj in izboljšave.

Biti del družbe blagovnih znamk, kot so LEGO, SAP, Nivea, Carrefour, Camper ... predstavlja Intri lighting veliko priznanje in velik izziv za prihodnost.«

– Dimitrij Živec, direktor marketinga, Intra Lighting (partner KCDM 2.0 Napredni)