Partnerstvo KCDM 2.0 sestavlja 37 slovenskih podjetij; 17 podjetij, ki so kot partnerji že sodelovali v prvem KCDM (2013-2015) in danes tvorijo partnerstvo KCDM 2.0 napredni, ter 20 podjetij, ki so se projektu priključila na novo v okviru partnerstva KCDM 2.0 osnovni. Med njimi je večina proizvodnih podjetij, nekaj podjetij in posameznikov pa na trgu ponuja storitve s področja oblikovanja in svetovanja.