Cillj sofinanciranja Podjetniškega sklada je podjetjem omogočiti vrednotenje okoljskih vplivov, ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu njihovega izdelka. 

 Slovenski podjetniški sklad podeljuje vavčerje za sofinanciranje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment) izdelkov. Minimalna višina subvencije je 3.000,00 eur, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada.