Ob zaključku KCDM 2.0 smo izdali knjigo Z designom do uspešne organizacije - Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management.

Z designom do uspešne organizacije - Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management​​.

V knjigi so zbrane izkušnje šestih podjetij in ene organizacije: Adria Mobil, Intra lighting, JUB, SIP, Seascape, Kronoterm in Muzej za arhitekturo in oblikovanje - MAO, vključenih v eno ali obe ediciji projekta Kompetenčni center za design management med leti 2012 in 2019. Predstavljene so na način, ki omogoča vpogled v reakcije in sprejemanje odločitev v podjetjih ob različnih izzivih.

Ob modelu štirih stopenj zrelosti design managementa in stopnjevanju potreb razvoja kompetenc knjiga opisuje vlogo designa v podjetju. Dodane so sheme usposabljanj obeh Kompetenčnih centrov za design management ter opisani profili vključenih zaposlenih, porabljen čas in sredstva. Podjetja so izbrana tako, da so si med seboj čim bolj različna, tako po velikosti, panogi kot izkušnjah vodenja design projektov. To ponuja širši nabor primerljivih primerov podjetjem in organizacijam, ki jih želimo spodbuditi na isto pot. Svoje nasvete, kako sploh začeti z uvajanjem designa in design managementa, so prispevali tudi mednarodni strokovnjaki.Prispevki in podrobnosti primerov dobrih praks ciljajo na zahtevnejše bralce, najprej predvsem na lastnike ali direktorje družb, ki želijo povečati uspešnost svojih podjetij, nato študente poslovnih in design programov, na koncu pa na vse odgovorne za nacionalne razvojne programe in strategije, ki morajo prepoznavati pomen in vključiti design zato, da bodo projekti uspešnejši.

Knjigo smo premierno predstavili na zaključni konferenci KCDM 2.0 3. decembra 2019 v GZS.

Knjigo lahko naročite prek spletnega mesta kcdm-case-studies.com.