Naša analiza in poročilo o Business Design Inteligence - design inteligenci posameznih partnerskih podjetij in primerjave med njimi - je zbudilo pozornost tudi pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki financira projekt KCDM 2.0. Zato smo za njihove zaposlene in druge predstavnike javnega sektorja v začetku marca pripravili kratko predstavitev.

Predstavitev BDI reporta na MGRT, 7. marec 2018

Dokument BDI report (Business Design Inteligence) - poročilo o  vključenosti designa v poslovne strategije podjetij ter prodajne rezultate, ki jih to prinaša -, je za partnerska podjetja KCDM 2.0 pripravilo podjetje DUCO. V njem primerja konkurenčnost vključenih podjetij KCDM 2.0 pri upravljanju design področij s primerljivim vzorcem hitro rastočih evropskih podjetij iz svoje baze podatkov. Ugotavlja, da podjetja iz partnerstva KCDM 2.0 kljub primerljivemu številu novih izdelkov, ki jih lansirajo na trg, nimajo primerljive rasti kot hitro rastoča evropska podjetja. 

Kot vzrok poudarja nekaj pomembnih ugotovitev, ki kažejo na veliko odstopanje med partnerskimi KCDM podjetji in hitro rastočimi EU projekti:

  • pomanjkanje design strategij v podjetjih;
  • nizka stopnja vključenosti vodstvenih kadrov v podporo design projektom;
  • nižja stopnja multidisciplinarnih timov, vključenih v razvoj novih produktov;
  • površnejše vključevanje končnih uporabnikov v razvoj inovativnih produktov.

Verjamemo, da je vključenosti designa v podjetjih v partnerstvu KCDM 2.0 višja od povprečja v slovenskem gospodarstvu, zato so ti podatki še toliko bolj pomembni.

Tega se dobro zavedajo tudi predstavniki prisotnih ministrstev; Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na MGRT je tako komentiral, da bi morala biti takšna predstavitev izvedena na vsakoletnem dogodku Vrh gospodarstva. Po zaključku predstavitve smo se tako skupaj zadržali ob pogovoru o možnih ukrepih, ki bi pripomogli k za izboljšanju situacije. Eden izmed njih, ki bi vsebine in metode upravljanja z oblikovanjem približal slovenskim podjetjem, je prevod knjige Design Management Brigitte Borje de Mozote, nekakšne “biblije” design managementa, v slovenščino, za kar že iščemo možne vire financiranja.

BRI report za KCDM 2.0

Predstavitve so se udeležili: Zdravko Počivalšek, minister, MGRT; Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT; Natalija Medica, MGRT; Tea Pirih,vodja sektorja za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo, MGRT; Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT; Alenka Vidmar, Direktorat za lesarstvo, MGRT; Maruša Vidmar, pripravnica, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT; Tjaša Rotar Kokalj, Skrbnica pogodb RRI, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT; Marjana Dermelj, SVRK, Nataša Florjančič, Služba za razvojna sredstva, MGRT; Darja Trček, Notranjerevizijska služba, MGRT; Biserka Močnik, vodja sektorja, Ministrstvo za kulturo; Boštjan Tadel, Ministrstvo za kulturo; Irena Kuntarič Hribar, direktorica, Sklad RS za kadre; Zoran Keser, krbnik KCDM 2.0, Sklad RS za kadre.