Za nagrade Design Value Awards se lahko potegujejo svetovalci, vladne agencije, neprofitne organizacije, izobraževalne institucije in podjetja ne glede na velikost.

Mednarodna komisija želi s priznanji nagraditi projekte, ki so z uporabo designe ali design managementa prinesli dodano vrednost bodisi v obliki finančne koristi, vrednosti za uporabnika ali kupca, razvoja procesov, izboljšanja organizacijske kulture ali izboljšanja socialnih oz. okoljskih problematik.

Rok za prijavo je 28. junij 2018, več informacij pa najdete na spletnem mestu Design Management Instituta.

Pred dvema letoma, leta 2016, je prvo nagrado Design Value Awards prejel Kompetenčni center za design management, predhodnik KCDM 2.0. Projekt, ki smo ga predstavili, si lahko podrobno ogledate na predstavitvenem plakatu.

Mojca Mihajlovič Škrinjar in Miha Klinar ob prevzemu nagrade oktobra 2016