Seštevek porabljenih sredstev in izvedenih usposabljanj obeh partnerstev KCDM 2.0 do konca novembra 2017.

Udeleženci in predavatelja programa Grow med odmorom, oktober 2018

Projekt KCDM 2.0, v katerega sta vključena 2 kompetenčna centra - KCDM 2.0 Osnovni z 20 in KCDM 2.0 Napredni s 17 podjetji - je bil s sklepom o izbiri upravičenca zagnan 11. 7. 2017. Prve mesece smo namenili usklajevanju partnerskega sporazuma, pripravi projektne pisarne in partnerjev na delo, pripravi načrta usposabljanj in seznanjanja partnerskih podjetij o možnostih in dolžnostih, ki jih prinaša projekt.

S koncem poletja pa so se septembra v številnih podjetjih že začela usposabljanja, v začetku oktobra pa smo pripravili uvodno, "Kick-off" konferenco, na kateri smo v sodelovanju z mednarodno uveljavljenimi gosti predstavili vsa področja, na katerih se bomo usposabljali v času projekta.

Do konca novembra (v 7 mesecih, ki predstavljajo 23 % celotnega trajanja projekta) smo partnerji porabili okoli 16 % sredstev, namenjenih usposabljanjem, ter dosegli dobrih 6 % vseh napovedanih vključitev; morda je videti malo, vendar so rezultati skladni s predvidevanjem. Iz izkušnje prvega KCDM namreč vemo, da je začetek projekta dobro nameniti načrtovanju in usklajevanju, ki predstavlja dober temelj za to, da srečanja in izobraževanja partnerjev v nadaljevanju projekta potekajo bolj gladko, lažje in hitreje, s čimer se "nadoknadi" tudi začetni zaostanek pri doseganju ciljev.