Sedež KCDM

Sedež KCDM 2.0 je na naslovu vodilnega partnerja KCDM 2.0 osnovni

Gigodesign d.o.o.
Kamniška 49, 1000 Ljubljana
+386 1 239 64 70
info@design-management.si


Projektna pisarna

Miha Klinar, Vodja projekta
miha.klinar@design-management.si, 041 325 444

Mojca Mihailovič, Vodja specialističnih usposabljanj in validacije
mojca.mihailovic@design-management.si, 031 323 679

Tadeja Trojar Jan, Vodja vsebin usposabljanj
tadeja.jan@design-management.si, 041 645 384; 040 166 548

Tina Mahne,  Vodja projektne pisarne
tina.mahne@design-management.si, 031 578 418

Nika Logar, Vodja komunikacij
nika.logar@design-management.si, 031 337 363

Boštjan Jerman, Koordinator 1
bostjan.jerman@design-management.si,  040 569 001

Tomaž Stojanovič, Koordinator 2
tomaz.stojanovic@design-management.si