Design management je vez med oblikovanjem in poslom. Je disciplina - nabor pristopov, orodij in znanj -, ki podjetju omogoča, da design uporablja za doseganje poslovnih in strateških in ciljev.

Podjetja uči design razumeti in uporabljati celostno - ne le kot stiliranje in "dajanje lepe oblike", ampak kot način razmišljanja, upravljanja in vodenja, ki odločevalcem pomaga razumeti uporabnike, odkrivati skrite potenciale v podjetju in tehnološke inovacije spreminjati v uporabne, zaželjene izdelke in storitve.

Design management oblikovanje uporablja za razvoj netehnoloških inovacij, povečevanje dodane vrednosti izdelkov ali storitev in povečevanje razlikovalne prednosti pred konkurenti.

Oblikovanje v projektu KCDM že od vsega začetka razumemo in obravnavamo v smislu ne zgolj dajanja oblike, ampak celostnega načrtovanja, kar v angleščini pomeni beseda “design”.