Design management je poslovna dejavnost, ki s projektnim vodenjem načrtovalskih projektov oblikovanja upravlja kreativni proces, poslovno strategijo in nabavno verigo, podpira kulturo kreativnosti in gradi strukturo organizacije, sposobne doseči najvišje poslovne cilje.

Integracija design managementa med ostale poslovne funkcije podjetja predstavlja poslovno plat oblikovalskega procesa. Design management vključuje potekajoče procese, poslovne odločitve in strategije, ki omogočajo inovacije in ustvarjanje učinkovito oblikovanih izdelkov, storitev, komunikacij, poslovno okolje ter blagovne znamke, ki izboljšujejo kakovost življenja in zagotavljajo organizacijsko učinkovitost.

Design management se kot strokovno področje osredotoča na skupek vseh vizualnih manifestacij podjetij, blagovnih znamk in izdelkov, kot tudi na ne-vizualne vidike, povezane s samim procesom oblikovanja ali pa s postopki pri razvoju izdelkov in storitev, njihovimi sistemskimi rešitvami in njihovim vključevanjem v podjetje, proizvodnjo, distribucijo, prodajo, dobavo ali kvaliteto izdelkov in storitev. Design management ta področja obravnava s stališča optimalnega upravljanja z omenjenimi viri z namenom povečevanja vrednosti podjetja.