18. Dec
09:00 - 15:30
MAO

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Vzpodbuda je prišla s strani Oddelka za kulturo MOL, njen namen pa je vzpostaviti izredno pomemben dialog pri vzpostavitvi različnih platform, ki bodo privedle do kandidature Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

Prvi izmed pogovorov iz serije Culture and Creative Talks se bo odvil v konferenčni dvorani Mestnega muzeja Ljubljana v torek, 18. 12., s pričetkom ob 9.00. Potekal bo v formatu enodnevne mednarodne konference na temo kreativnih industrij.

Osrednji govorec konference, ki se je bodo udeležili različni predstavniki slovenske kulturne in kreativne sfere, je Eberhard Schrempf, direktor, Kreativne industrije Styria, Graz. Schrempf je ustanovitelj organizacije »Cultural Industries of Austria«, od januarja 2001 do aprila 2004 pa je kot direktor zavoda EPK Graz odigral pomembno vlogo pri pripravi in realizaciji projekta Evropske prestolnice kulture Graz.

Vašo udeležbo na konferenci potrdite na naslov ana.modic@mgml.si.

PROGRAM KONFERENCE

9:00 Registracija in kava

9:30 Blaž Peršin, direktor MGML: pozdravni nagovor in predstavitev konference Mateja Demšič, vodja Oddelka za kutluro MOL: uvodni nagovor

9:45 mag. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, predstavitev projekta CRE:HUB – Politike za kulturne in kreativne industrije: vozlišče inovativnega regionalnega razvoja

10:00 dr. Nika Murovec in dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana: predstavitev ključnih ugotovitev študij State of Art of the CCI Sector in Ljubljana Urban Region in Barrier Solution Analysis of the CCI Sector in Ljubljana Urban Region

10:30 Predstavitev primera dobre prakse evropske prestolnice kulture iz Avstrije Eberhard Schrempf, direktor, Kreativne industrije Styria, Graz

11:15 Odmor za kavo

11:30 Medsektorsko sodelovanje v procesu kandidature za EPK
Pogovor:
Anja Zorko /  Center za kreativnost ‒ MAO
Eva Matjaž / Poligon
Vuk Ćosić /  sodelavec pri nastanku projekta Rijeka EPK  2020
Meta Štular / RogLab ‒ MGML

13:00 Kosilo

14:00  Predstavitve delovanja v regiji
Bernard Koludrović / RiHub Rijeka
Aleksandar Peković / Arteria Creative Network
Robert Alagjozovski / Skopje EPK 2028

Po predstavitvi pogovor o pomenu medregionalnega sodelovanja

15:30 Zaključek

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča