29. Maj
11:30 - 14:30
ABC Accelerator

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Integracija data driven pristopa v organizacijo in vodenje podjetja. Postavitev jedernega procesa podatkovnega vodenja podjetja z osvojitvijo principov reševanja problema in odkrivanja novih
uvidov s pomočjo podatkov in analitičnega pristopa k vodenju podjetja. Na podlagi podatkov o izvedbi aktualnega pospeševalnega programa Deep Tech postavitev sistema za samoevalvacijo in tekoče spremljanje napredka pospeševanih ekip, opredelitev »value preposition« in diferenciatorja za jasno pozicioniranje ABC Acceleratorja na konkurenčnem trgu pospeševalnikov. 

Data Driven Management coaching je zamišljen kot 3-mesečni individualni coaching ABC tima (24 pedagoških ur) in hkrati kot individualni coaching direktorja podjetja (24 pedagoških ur).

Napoved je najava osmega individualnega coachinga direktorja ABC Acceleratorja. 

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča