04. Apr
16:00 - 19:00
ABC Accelerator

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Cilj izbranega coachinga je podpora in usmerjanje v razvoju procesa vodenja pospeševalnika s pomočjo podatkov o izvedbi programa, evalvacije njegove izvedbe in napredka ekip s pomočjo podatkov tekom izvedbe programa, pri pripravi strateškega pozicioniranja na trgu in pripravi programov glede na vizijo in cilje podjetja.

Data Driven Management coaching je zamišljen kot 3-mesečni individualni coaching ABC tima (24 pedagoških ur) in hkrati kot individualni coaching direktorja podjetja (24 pedagoških ur).

Na podlagi podatkov o izvedbi aktualnega pospeševalnega programa Deep Tech postavitev sistema za samoevalvacijo in tekoče spremljanje napredka pospeševanih ekip, opredelitev »value preposition« in diferenciatorja za jasno pozicioniranje ABC Acceleratorja na konkurenčnem trgu pospeševalnikov.

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča