18. Maj
10:30 - 18:00
MAO

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

RRA LUR je partner v projektu CRE:HUB, katerega cilj je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja KKS v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Center za kreativnost skozi sodelovanje pri projektu testira svoje obstoječe programske ukrepe pri ključnih ciljnih skupinah, obenem pa pridobiva neposreden vpogled v predloge sektorja glede možnih izboljšav za njihovo delovanje. Ti predlogi bodo pomembna vodila za razvoj nadaljnjih aktivnosti Centra, hkrati pa bodo predstavljeni tudi odločevalcem in partnerjem s katerimi center sodeluje.

Na tokratnem delovnem srečanju bomo preverjali ustreznost in izvedljivost ukrepov za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja, ki smo jih v sodelovanju z deležniki tega področja pripravili v okviru projekta. Ukrepi predstavljajo podlago za pripravo akcijskega načrta, ki je osnovni cilj projekta.

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča