3. Maj 2018
10. Maj 2018

Poročanje aktivnosti, izvedenih v aprilu 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR glavnega partnerja: 26. junij 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR partnerja: 3. julij 2018