3. April 2018
10. April 2018

Poročanje aktivnosti, izvedenih v marcu 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR glavnega partnerja: 30. maj 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR partnerja: 6. junij 2018