Aktivnosti, namenjene razvoju in pridobivanju novih kompetenc v partnerskih podjetjih, potekajo v več fazah:

1. Design diagnostika - validacija vključenih podjetij
julij-september 2017

Za objektivno oceno stanja vključenosti design managementa v partnerskih podjetjih, ki služi kot osnova za načrtovanje usposabljanj kadrov v podjetjih, smo k sodelovanju povabili Darragha Murphyya iz podjetja DUCO. Poročilo KCDM 2.0 Business Design Inteligence sloni na samovalidaciji, ki so jo podjetja opravila poleti 2017 in partnerska podjetja primerja z uspešnimi evropskimi prodjetji.

KCDM 2.0 Business Design Inteligence report (v slovenščini; pdf, 3 MB)

2. Spoznavanje in povezovanje partnerjev
september-december 2017

V ta namen smo 3. oktobra 2016 organizirali Kick-off konferenco, namenjeno spoznavanju vodilnih v partnerskih podjetjih med seboj in predstavitvi ključnih aspektov in vsebinskih poudarkov projekta.

  • dobro prakso integracije designa za poslovne izboljšave je predstavil Matjaž Grm iz podjetja Adria mobil skupaj Jamesom Hallom (Grow), ki je v podjetju izvedel intenzivno delavnico integracije DM v podjetje
  • Brigitte Borja de Mozota je predstavila pomen in način priprave primerov dobre prakse
    Metka Hrovat (Brand Trust) pa uvod v temo znamčenja (branding).
  • Darragh Murphy (DUCO) je predstavil postopek validacije podjetij in ključne ugotovitve

Fotografije s konference si lahko ogledate v galeriji, video posnetke pa na našem Vimeo kanalu.

3. Načrtovanje in izvajanje usposabljanj in spremljanje rezultatov
julij 2017-junij 2019

V skladu s cillji posameznih podjetij ter rezultati validacije smo novembra 2016 pripravili načrt usposabljanj, ki predstavlja splošne smernice in vsebinske poudarke izobraževanj podjetij v obeh partnerstvih. 

Podjetja usposabljanja izbirajo samostojno, v skladu z načrtom usposabljanj ter ob pomoči in svetovanju projektne pisarne ter strokovnih sodelavcev KCDM 2.0.

4. Priprava študij primerov
januar-junij 2019

Ob zaključku projekta bomo v sodelovanju z dr. Brigitte Borja de Mozota pripravili študije primerov, ki bodo na projektih in primerih podjetij iz prakse pokazala učinke integracije designa in design managementa v strategije podjetij in tako služila kot temelj nadaljnjega delovanja KCDM.