Podjetja, ki design uporabljajo celostno, na trgu dosegajo boljše rezultate. Njihove znamke so prepoznavnejše, izdelki in storitve pa bolj zaželjeni. Dodana vrednost na zaposlenega je višja. Takšna podjetja lahko bodisi prevzemajo vodilne tržne položaje ali pa ustvarjajo svoje trge in tržne niše.

Celostno razumevanje in učinkovito upravljanje področij designa: design raziskav, storitvenega oblikovanja, trajnostnega oblikovanja, načrtovanja uporabniških izkušenj, upravljanja uporabniških poti in stičnih točk znamke z uporabniki, design razmišljanja in design vodenja podjetju omogoča vrsto prednosti pred konkurenti:

  • Ker ima vpogled v želje in pričakovanja uporabnikov, lahko razvija relevantnejše izdelke in mu ni treba konkurirati z najnižjo ceno;
  • oblikovalski način razmišljanja mu omogoča periodično netehnološko in storitveno inoviranje, ki ga je težko oziroma nemogoče kopirati;
  • oblikovalski pristopi pomagajo pri optimizaciji delovnih procesov in porabe virov v podjetju;
  • izdelke oziroma storitve uporabniki bolje poznajo in enostavneje prepoznavajo ter jim zaradi večje uporabnosti priznavajo višjo dodano vrednost;
  • razumevanje uporabniškega in družbenega konteksta, ki ga prinaša oblikovanje, podjetju omogoča bolj trajnostno delovanje.


211 % večja vrednost

podjetij, ki uporabljajo design, v primerjavi s povprečjem S&P

Vir: Analiza Design Value Index, DMI, 2015


Od stopnje zrelosti designa oz. design managementa v podjetju je odvisno, ali le-to design uporablja zgolj za doseganje parcialnih ciljev (na primer lepega novega izdelka) ali pa design pristopi skozi design vodenje (design leadership) usmerjajo celotno vodenje podjetja (na primer pri spremembi poslovnega modela ali zeleni transformaciji).