1. Februar 2018
9. Februar 2018

Poročanje aktivnosti, izvedenih v januarju 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR glavnega partnerja: 23. marec 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR partnerja: 30. marec 2018