Na predlog podjetja Intra Lighting razširjamo pobudo o organizirani, periodični izmenjavi znanj in dobrih praks med podjetji. Konkretne predloge preberite v nadaljevanju.

Zakaj je izmenjava dobrih praks pomembna?

"V KCDM 2.0 v sodelujemo odlična podjetja, ki si med sabo lahko veliko pomagamo in se naučimo drug od drugega. Vsak od nas ima svoje prednosti, slabosti in področja, kjer smo res inovativni in drugačni. Glede na to, da si ne konkuriramo, lahko z izmenjavo dobrih praks vsi postanemo boljši, s tem da slišimo / vidimo kako podobne izzive rešujejo drugi dobimo nove vpoglede, pristope, načine gledanja in rešitve, ki jih lahko uporabimo v svojem podjetju. Vprašanje je samo kako lahko to izmenjavo znanja in izkušenj naredimo najbolj učinkovito," pravi pobudnica obiskov Nika Furlan, vodja marketinga na Intra Lighting.


Konkretni predlogi za format dogodkov

1. PARTNERJI TROMESEČJA

1.1 Predstavitve partnerjev tromesečja

Vsako tromesečje se začne z srečanjem, kjer bi se predstavili izbrani partnerji s 15-20 min predstavitvijo dobre prakse / teme kjer so močni ali v naprej definirane teme, ki zanima največ podjetij znotraj KCDMja.

Dogodek je namenjen mreženju, hkrati pa dobiš najhitrejši, najbolj raznolik in zanimiv vpogled v pristope različnih podjetij. Na podlagi teh kratkih predstavitev je lažje izbrati katero podjetje bi si radi ogledali v živo zaradi podobnih izzivov, ker nekaj kar bi sami začeli uvajati v podjetje tam že obvladajo, ...

Srečanje tromesečja traja cca 1,5 h (predstavitve + mreženje), srečanja organizira in koordinira projektna pisarna.

1.2 Dnevi odprtih vrat za partnerje KCDM 2.0

Na podlagi interesa in dogovorov s predstavitev se v nadaljevanju tromesečja pripravi obiske v živo (max 2-4h/partnerja)

Partnerj - gostitelj v okviru obiska organizira 2-4-urni ogled svojega podjetja za 10-15 udeležencev, kjer podrobneje predstavi svoje delovne procese in prakse. Glede na lokacijo bi lahko v posamezni dan združili obiske 2-3 podjetij.

2. OSEBNA SREČANJA MED PODJETIJ (manjša skupina ključnih kadrov, 4-5 h)

Osebna srečanja oz. "1 na 1" obiski so med nekaterimi podjetji, predvsem partnerji KCDM 2.0 Napredni, že uveljavljena praksa. Namen obiska je osebno povezovanje med sorodnimi kadri v različnih podjetjih, kjer si udeleženci v poglobljenem pogovoru izmenjajo vpogled v pristope, strategije in izzive podjetij ter tematike, ki posamezna podjetja zanimajo.

Srečanja oz. sestanke organizirajo podjetja samoiniciativno (in jih kot notranja usposabljanja prijavijo na MGRT).

Kako začeti?

V projektni pisarni trenutno usklajujemo možnosti terminov obiskov s posameznimi podjetji. Če bi želeli odpreti vrata svojega podjetja ostalim partnerjem KCDM 2.0 ali pa vas zanima obisk konkretnega partnerskega podjetja, pišite Mojci v projektno pisarno.