2,5 let Kompetenčnega centra za design management

Projekt Kompetenčnega centra za design management je potekal od 1. februarja 2013 do 31. avgusta 2015 v okviru prve razvojne prioritete »spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2 »usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013. Spodaj predstavljamo nekaj najpomembnejših rezulatov projekta:

 

Poslovni rezultati partnerskih podjetij (2012/2015):

70 %

rast dodane vrednosti na zaposlenega

14 %

rast poslovnih prihodkov

245 %

rast čistega poslovnega izzida obračunskega obdobja

 

Rezultati projekta:

 

100,31 %

realizacija vključitev

V 30 mesecih aktivnega dela smo realizirali 4.112 od napovedanih 4.099 vključitev zaposlenih v partnerskih podjetijih v usposabljanja o design managementu.

100 %

poraba sredstev

Za usposabljanja in povezane stroške smo uspešno počrpali vseh 432.785,29 EUR sredstev.
kcdm-brez zgoraj
kcdm-brez spodaj

… več o doseženih ciljih projekta